FAALİYET ALANLARI

FAALİYET ALANLARI

Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları (30 kV–500 kV)

Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri (30 kV–500 kV)

Orta Gerilim Enerji Nakil Hatları (1 kV–30 kV)

Orta Gerilim Trafo Merkezleri (1 kV–30 kV)

Alçak Gerilim Șehir Șebekeleri (0 kV–1 kV)

Șehir, Otoyol ve Tünel Aydınlatma Tesisleri

İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri

Pompa İstasyonları